X

Kdo jsou to andělé?

Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé existují, chrání nás, každý z nás je pod péčí jednoho nezištného, neviditelného pomocníka. Od svého zrodu Boha velebí. Odrážejí, z vůle Nejvyššího, útoky ďáblovy. Milují ctnost, zvláště dětskou nevinnost. Oni jsou poslové Božího záměru s tvorstvem a člověkem. Nic víc o nich prostě nevíme.

V tomto bodě je přiléhavější umlknout a žasnout, nežli sepisovat sáhodlouhá pojednání… Žasnout podobně jako žasnou kantoři v tomto videu při zpěvu chorálního mešního ordinária určeného pro dnešní den.