X

Bohoslužby

Rozpis čtení

19. 5. 2019 - 26. 5. 2019
neděle 19. 5. 2019
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:45

Za farníky. (s 1. svatým přijímáním)

1. čtení: 1. sv. přijímání

2. čtení: 1. sv. přijímání

10:30

VIDČE Za + Annu a Karla Trčkovy, zetě Jana a Boží požehnání * rodině.

pondělí 20. 5. 2019
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
17:30

Za Stanislava a Cecilii Svakovy, syna Stanislava, * a + rodinu.

středa 22. 5. 2019
votivní mše o Panně Marii
17:30

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ
následuje májová pobožnost

čtvrtek 23. 5. 2019
Votivní mše o Panně Marii
17:00

VIDČE Za + Svatopluka Kubiše, * a + rodinu Kubišovou.

pátek 24. 5. 2019
pátek po 5. neděli velikonoční
17:30

Na poděkování za přijaté milosti v 50 letech života.

sobota 25. 5. 2019
sobota po 5. neděli velikonoční; ADORAČNÍ DEN V KAPLI NA STARÉM ZUBŘÍ
10:30

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ svatební obřad Jiřího Pobořila a Nikoly Španihelové, r. Špůrkové

17:30

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ následuje májová pobožnost

neděle 26. 5. 2019
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:45

(se křty) Za rodiče Josefa a Marii Randusovy a Boženu Randusovou.

1. čtení: Josef Svák

2. čtení: Miluška Holišová

10:00

VIDČE Za Marii a Jaroslava Dobešovy a Boží požehnání celé rodině. (s 1. sv. přijímáním)

27. 5. si připomínáme

Valdemar

sv. Augustin z Canterbury

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...