X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou: Ve dnech od čtvrtku 15. do 24. srpna, dále od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (dp. Jiří Polášek 603 805 223) či Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Bohoslužby

Rozpis čtení

19. 5. 2019 - 26. 5. 2019
neděle 19. 5. 2019
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:45

Za farníky. (s 1. svatým přijímáním)

1. čtení: 1. sv. přijímání

2. čtení: 1. sv. přijímání

10:30

VIDČE Za + Annu a Karla Trčkovy, zetě Jana a Boží požehnání * rodině.

pondělí 20. 5. 2019
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
17:30

Za Stanislava a Cecilii Svakovy, syna Stanislava, * a + rodinu.

středa 22. 5. 2019
votivní mše o Panně Marii
17:30

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ
následuje májová pobožnost

čtvrtek 23. 5. 2019
Votivní mše o Panně Marii
17:00

VIDČE Za + Svatopluka Kubiše, * a + rodinu Kubišovou.

pátek 24. 5. 2019
pátek po 5. neděli velikonoční
17:30

Na poděkování za přijaté milosti v 50 letech života.

sobota 25. 5. 2019
sobota po 5. neděli velikonoční; ADORAČNÍ DEN V KAPLI NA STARÉM ZUBŘÍ
10:30

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ svatební obřad Jiřího Pobořila a Nikoly Španihelové, r. Špůrkové

17:30

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ následuje májová pobožnost

neděle 26. 5. 2019
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:45

(se křty) Za rodiče Josefa a Marii Randusovy a Boženu Randusovou.

1. čtení: Josef Svák

2. čtení: Miluška Holišová

10:00

VIDČE Za Marii a Jaroslava Dobešovy a Boží požehnání celé rodině. (s 1. sv. přijímáním)

24. 8. si připomínáme

Bartoloměj

Svátek sv. Bartoloměje apoštola

1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...