X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Bohoslužby

Rozpis čtení

4. 8. 2019 - 11. 8. 2019
neděle 4. 8. 2019
18. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ
07:45

Za farníky

1. čtení: Václav Jokl

2. čtení: Marta Křenková

09:30

VIDČE Za Arnošta a Jarmilu Neřádovy, Josefa a Marii Dvořákovy.

11:00

Za Jaroslava Křenka, * a + rodinu.

pondělí 5. 8. 2019
památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné
15:00

Pohřeb Pohřeb - Za věčnou spásu Marty Cibulcové.

17:30

Za Jana a Oldřišku Machovy, * a + rodinu.

úterý 6. 8. 2019
svátek Proměnění Páně
09:30

POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

středa 7. 8. 2019
památka sv. Kajetána, kněze
17:30

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ

čtvrtek 8. 8. 2019
památka sv. Dominika, kněze
17:00

VIDČE Za Milušku Kurkovou a * rodinu.

pátek 9. 8. 2019
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
15:00

Pohřeb Pohřeb - Za věčnou spásu paní Marie Adámkové.

17:30

Za rodiče Hrachovcovy, syna, 2 dcery a zetě, zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

neděle 11. 8. 2019
19. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ
07:45

Za farníky.

1. čtení: Jiří Koleček

2. čtení: Veronika Billová

09:30

VIDČE Na poděkování za přijatá dobrodiní.

11:00

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ Za Josefa a Annu Pobořilovy, Antonína Pobořila, zetě, Jirku Volfa a celou rodinu.

26. 8. si připomínáme

Luděk

ct. Martin Středa

1. čtení: 1Sol 1,1-5.8b-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mt 23,13-22

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...