X

Právě byla zprovozněna nová užitečná funkce na těchto farních webových stránkách: U bohoslužeb, kde není dosud zadán úmysl, si jej můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchého kliknutí a vyplnění prostého dotazníku.

Bohoslužby

Rozpis čtení

15. 9. 2019 - 22. 9. 2019
neděle 15. 9. 2019
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
07:45

Za farníky.

1. čtení: Martin Veselý

2. čtení: Alena Jaroňová

09:30

VIDČE Za + rodinu Hutyrovou, Drdovou a Boží požehnání pro * rodinu.

09:30

VIDČE Za + rodinu Hutyrovou, Drdovou a Boží požehnání pro * rodinu.

11:00

(se křtem) Za rodiče Cabákovy, Billovy, zetě Miroslava a syna Jaroslava

pondělí 16. 9. 2019
památka sv. Ludmily, mučednice
17:30

Za rodiče Juráškovy, syny a staříčky.

úterý 17. 9. 2019
úterý 14. týdne po Svatém Duchu
07:45

Mše dle Římského misálu z roku 1962.

středa 18. 9. 2019
středa 24. týdne v liturgickém mezidobí
17:30

KAPLE STARÉ ZUBŘÍ Za ++ Evu a Mirka Hasalíkovy.

čtvrtek 19. 9. 2019
čtvrtek 24. týdne v liturgickém mezidobí
15:00

Pohřeb Pohřeb - Za zesnulého Jana Holčáka.

17:00

VIDČE Za + rodinu Vávrovou, dceru Annu a Boží požehnání * rodině.

pátek 20. 9. 2019
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
17:30

Na poděkování za přijaté milosti v 55 letech manželství.

neděle 22. 9. 2019
25. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ
07:45

1. čtení: Jaroslav Křenek

2. čtení: Marie Lorencová

09:30

VIDČE Za + rodinu Vávrovou, dceru Annu a Boží požehnání * rodině.

11:00

Za * a + rodinu Fabišíkovou, Hoferkovou a Pajdlovou.

23. 2. si připomínáme

Svatopluk

sv. Polykarp

1. čtení: Lv 19,1-2.17-18
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Kor 3,16-23
Evangelium: Mt 5,38-48

Blog pana faráře

Babiččina svatá routine
staré paní kulhají ke smrti a těch několik zastavení na známé vyšlapané cestě to je jen smítka na výšivce to je jen skrčený roh povlaku...