X

Právě probíhá, na těchto webových stránkách, přihlašování ke svátosti biřmování. Úvodní setkání se koná ve čtvrtek 1. října 2020 na zuberské faře v 18h. Každý katolík má povinnost tuto svátost přijmout. Biřmování se bude konat na podzim roku 2021. Minimální věk uchazečů je 15 let v den samotného biřmování.

Bohoslužby

5. 1. 2020 - 12. 1. 2020
neděle 5. 1. 2020
2. neděle po Narození Páně
07:45

Za farníky.

1. čtení: Martin Blaha

2. čtení: Iveta Petřeková

11:00

pondělí 6. 1. 2020
slavnost Zjevení Páně
17:30

Za Jana a Františku Kolečkovy, dceru a živou a zemřelou rodinu.

úterý 7. 1. 2020
úterý po Zjevení Páně (dle Římského misálu z roku 1962)
07:45

Za nemocnou osobu.

středa 8. 1. 2020
středa po Zjevení Páně
17:30

kaple Staré Zubří

pátek 10. 1. 2020
pátek po Zjevení Páně
17:30

Za Štěpána a Jiřinku Hrachovcovy, dceru Martu, syna Aloise, Václava Trčálka a rodiče.

sobota 11. 1. 2020
sobota po Zjevení Páně
06:30

neděle 12. 1. 2020
svátek Křtu Páně
07:45

Za farníky.

1. čtení: Martin Svák

2. čtení: Hana Sváková

11:00

kaple Staré Zubří - Za Annu a Josefa Pobořilovy, živou a zemřelou rodinu.