X

Bohoslužby

25. 4. 2021 - 2. 5. 2021
neděle 25. 4. 2021
4. neděle velikonoční
07:45

Za farníky.

11:00

Za Vladimíra Hrstku, rodiče z obou stran a živou rodinu.

pondělí 26. 4. 2021
pondělí 4. týdne velikonočního
17:30

Za živou a zesnulou rodinu Petřekovou a Juřičkovou.

úterý 27. 4. 2021
svátek sv. Petra Kanisia, vyznavače a učitele Církve (mše dle Římského misálu z roku 1962)
07:45

Za Jaroslava a Jiřinu Hrachovcovy a za živou a zemřelou rodinu.

středa 28. 4. 2021
středa 4. týdne velikonočního
17:30

kaple Staré Zubří - Za zesnulou Věrku Hrachovcovou.

pátek 30. 4. 2021
památka sv. Zikmunda, mučedníka
17:30

za rodiče Pavlíčkovy, syny Vincence, Václava, Jaroslava, Jana, Františka a snachu Ludmilu za Boží ochranu a požehnání pro celou živou rodinu.

sobota 1. 5. 2021
památka sv. Josefa, Dělníka
06:30

Na poděkování za dar rodiny s prosbou o další ochranu a požehnání.

neděle 2. 5. 2021
5. neděle velikonoční
07:45

Za farníky.

11:00

Poděkování za 45 let společného života s prosbou o požehnání pro celou rodinu.

13. 5. si připomínáme

Blog pana faráře

Ciascuno al suo altarino. Rozpustilé črty ke směřování liturgické modlitby
Rád se vracím v naší době koronavirové, alespoň ve vzpomínkách, do Říma. S funěním stoupám na vrcholek Aventinu a skládám nesmrtelný hold hrdinným plebejcům, kteří tady neúnavně...