X

Bohoslužby

12. 6. 2022 - 19. 6. 2022
neděle 12. 6. 2022
slavnost Nejsvětější Trojice (s prvním svatým přijímáním)
07:45

Za farníky.

1. čtení: 1. sv. přijímání

2. čtení: 1. sv. přijímání

pondělí 13. 6. 2022
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
17:30

Za Martina Koláčka, Gabrielu a Miloslava Tkadlecovy.

úterý 14. 6. 2022
úterý 11. týdne v mezidobí
07:45

středa 15. 6. 2022
15:00

Pohřeb Pohřeb - Za věčnou spásu Františka Krupy.
Smuteční oznámení

čtvrtek 16. 6. 2022
slavnost Těla a Krve Páně
18:30

Za Ludvíka a Annu Petřekovy a za živou zemřelou rodinu

pátek 17. 6. 2022
pátek 11. týdne v mezidobí
17:30

Za Zdeňku a Vladimíra Vaňkovy.

neděle 19. 6. 2022
12. neděle v mezidobí
07:45

Za farníky.

1. čtení: Václav Jokl

2. čtení: Františka Holčáková

25. 6. si připomínáme

Blog pana faráře

Otec Vavřinec
Naše farnost již od konce osmdesátých let neměla sídelního duchovního správce. Kněží se tu střídali jako apoštolové na orloji. Mezi nimi však září osobnost otce...