X

Bohoslužby

24. 7. 2022 - 31. 7. 2022
neděle 24. 7. 2022
17. neděle v mezidobí
07:45

Za farníky.

1. čtení: Libor Petřek

2. čtení: Marie Lorencová

11:00

Za Vlastimila Novotného, zemřelou rodinu a dar zdraví, Boží požehnání a dar Ducha svatého pro živou rodinu.

pondělí 25. 7. 2022
svátek sv. Jakuba, apoštola
17:30

Za manžela, rodiče a duše v očistci.

úterý 26. 7. 2022
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie (s mariánským večeřadlem)
17:00

kaple Staré Zubří - Za zemřelou Annu Holišovou, manžela, 2syny, zeťe a rodiče z obou stran a duše v očistci.

středa 27. 7. 2022
památka sv. Gorazda a druhů
17:30

kaple Staré Zubří - Za Jana Petřeka, rodiče a Josefa a Františku Petřekovy a * a + rodinu

1. čtení: Božena Petřeková

pátek 29. 7. 2022
památka sv. Marty, Marie a Lazara
17:30

U příležitosti nedožitým 77 letům manžela a za rodiče Čípovy a Kolečkovy.

sobota 30. 7. 2022
svatební obřad
11:00

kaple Staré Zubří - Svatba Svatba - svatební obřad novomanželů Mendelových

neděle 31. 7. 2022
18. neděle v mezidobí, 18. neděle v mezidobí (se křtem)
07:45

Za farníky.

1. čtení: Václav Jokl

2. čtení: Marie Žillová

11:00

Za Jaroslava Křenka., za živou a zemřelou rodinu Křenkovou.

15. 8. si připomínáme

Blog pana faráře

Polednice pátek (24. června 2022 - Porto)
„Tam se třásli strachem, kde nebylo strachu.“ (srov. Ž 13)     Hurá, podařilo se mi vypravit takřka padesátičlennou skupinu poutníků do Portugalska. Zpočátku vše...