X

Bohoslužby

11. 9. 2022 - 18. 9. 2022
neděle 11. 9. 2022
slavnost Výročí posvěcení farního kostela, 24. neděle v mezidobí
07:45

Za farníky.

11:00

kaple Staré Zubří - Za zemřelé Marii a Josefa Vaškovy, Petra Kandlera, Miroslava Hasalíka a Libora Malíka, za duše v očistci, s prosbou o uzdravení a Boží ochranu pro celou rodinu.

pondělí 12. 9. 2022
Jména Panny Marie
17:30

Za Marii a Oldřicha Zemanovy.

úterý 13. 9. 2022
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
07:45

Prosba o dar zdraví.

středa 14. 9. 2022
svátek Povýšení svatého Kříže
17:30

kaple Staré Zubří - za rodiče Mikulkovy, prarodiče Bučkovy a rodinu Slavíčkovu

pátek 16. 9. 2022
památka sv. Ludmily, mučednice
17:30

Za zemřelé rodiče Kurečkovy, syna . dvě dcery a za živou a zemřelou rodinu.

sobota 17. 9. 2022
památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
06:30

Za zesnulé Ludmilu a Jindricha Mičunkovy a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.

neděle 18. 9. 2022
Na poděkování za úrodu.
07:45

Za farníky.

11:00

Za rodiče Ludmilu a Vojtěcha Cabákovy, manžela Miroslava, bratra Jaroslava a požehnání pro celou rodinu.

24. 9. si připomínáme

Blog pana faráře

V sídle prelatury
Koukněte na toho fintila, pod krkem žlutého motýla zelený klobouček do týla šoupne si na bílou pleš.   Alumni Nepomucena směli bez větších omezení přijímat...