X

Bohoslužby

25. 9. 2022 - 2. 10. 2022
neděle 25. 9. 2022
při křtu
07:45

Na poděkování za 80 let života a Boží požehnání pro celou rodinu Krupovou.

pondělí 26. 9. 2022
památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
17:30

Za rodiče Svakovy, syny Luboše a Ladislava a staříčky.

úterý 27. 9. 2022
památka sv. Vincence z Paula, kněze
07:45

Za živou a zemřelou rodinu Juříckovou a Petřekovou.

středa 28. 9. 2022
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
07:45

Za Františku a Jaroslava Kolečkovy, vážně nemocného vnuka a živou rodinu.

pátek 30. 9. 2022
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
17:30

Za Andělku, Annu, Josefa a Vincence Holišovy, za živou a zemřelou rodinu Holišovou.

sobota 1. 10. 2022
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
neděle 2. 10. 2022
27. neděle v mezidobí
07:45

Za farníky.

11:00

Za Václava Šimurdu, bratry, rodiče a požehnání pro živou rodinu.

24. 9. si připomínáme

Blog pana faráře

V sídle prelatury
Koukněte na toho fintila, pod krkem žlutého motýla zelený klobouček do týla šoupne si na bílou pleš.   Alumni Nepomucena směli bez větších omezení přijímat...