X

Májová pobožnost 26. 5. 2019

Kaple

V neděli 26. 5. 2019 se u kaple Sv. Ducha na Starém Zubří konala májová pobožnost.

Adorační den v kapli připadl na sobotu 25. 5. 2019.

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...