X

Ministrantská pouť na Svatý Hostýn (úterý 21. července 2020)

Ministranti

Protože se letos, kvůli zpřísněným zdravotním podmínkám, nekonal obvyklý arcidiecézní ministrantský putovní tábor, uspořádali jsme jednodenní pouť z Holešova na Svatý Hostýn. Mezi účastníky byli kněží, které známe z našich letních táborů (P. František Sedláček, P. Martin Vévoda, P. Karel Hořák, P. Stanislav Zatloukal, P. Josef Hovád a P. Pavel Hödl). Ze Zubří kromě místního faráře jel Tadeáš Petřek, Šimon Horňák a Filip Šudák, z Vidče Jakub Němec a z Veselé Martin Slavík.

Začínalo se v holešovském kostele sv. Anny, někdejší svatyni Otců trinitářů, kde později působil i sv. Jan Sarkandr, od jehož mučednické smrti letos uplynulo celých 400 let. Po mši jsme si prohlédli pamětní síň, zřízenou v oratoři nad kněžištěm a vyšli zámeckou zahradou směrem na nejvýznamnější poutní místo Moravy. Výstup byl prudký, sluníčko ostré, ale zážitky krásné. Za doprovodu jezuity P. Jiřího Šolce si naši ministranti mohli prohlédnout půdní prostory menší papežské baziliky a žasnout nad nově zavěšenými zvony. Nazpět jsem už jel linkovým autobusem do Bystřice pod Hostýnem a opět vlakem přímo do Zubří.

srpen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne

5. 8. si připomínáme

Kristián

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

1. čtení: Jer 31,1-7
Žalm: Jer 31
Evangelium: Mt 15,21-28

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu 7.
Liturgický pozdrav Po znamení kříže se obrací předsedající k věřícím liturgickým pozdravem: „Pán s vámi!“ Předsedá-li sám biskup, užívá slov Zmrtvýchvstalého: „Pokoj vám.“ (Lk 24,36) Vzkříšený Kristus...