X

Ministrantský den v Olomouci

Ministranti

Prvního května jsme vyrazili do Olomouce na ministrantský den. Po zaregistrování jsme měli prohlídku semináře a v 10 hod. byla mše svatá u Panny Marie Sněžné, kterou sloužil otec arcibiskup Jan. Po mši byly pro nás připraveny hry a soutěže dle věkových kategorií, kde od 6-9 let jsme se umístili na 2. místě a Matouš Petřek ve své skupince na 1. místě. Některé otázky byly záludné, ale ještěže jsme se na to na schůzkách připravili. Po vyhlášení jsme se vyfotili s otcem arcibiskupem a otec Pavel nás pozval na zmrzlinu:) Domů jsme odjížděli plni zážitků.

27. 5. si připomínáme

Valdemar

sv. Augustin z Canterbury

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...