X

Ministrantský den v Olomouci

Ministranti

Prvního května jsme vyrazili do Olomouce na ministrantský den. Po zaregistrování jsme měli prohlídku semináře a v 10 hod. byla mše svatá u Panny Marie Sněžné, kterou sloužil otec arcibiskup Jan. Po mši byly pro nás připraveny hry a soutěže dle věkových kategorií, kde od 6-9 let jsme se umístili na 2. místě a Matouš Petřek ve své skupince na 1. místě. Některé otázky byly záludné, ale ještěže jsme se na to na schůzkách připravili. Po vyhlášení jsme se vyfotili s otcem arcibiskupem a otec Pavel nás pozval na zmrzlinu:) Domů jsme odjížděli plni zážitků.

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...