X

První setkání prvokomunikantů

První svaté přijímání 2019 - Zubří

Také letošní rok se uskuteční v Zubří první svaté přijímání. Pomodlete se za děti, které poprvé přijmou svátostného Spasitele.

Ve farním kostele byla zřízena nástěnka, na kterou se děti vyfotily. U své podobizny mají olejovou lampičku, ke které si budou přilepovat při každé mši svaté jednou lahvičku oleje. Olej trpělivosti, olej věrnosti, olej přinášející světlo, olej, který se zadělává ve Středomoří do těsta.

17. 6. si připomínáme

Adolf

sv. Řehoř Barbarigo

1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...