X

Poutní zájezd z farnosti Nová Hradečná

Kaple

V sobotu 18.5.2019 k nám zavítal zájezd farníků z Nové Hradečné s naším bývalým duchovním pastýřem, P. Karlem Janečkou. V kapli na Starém Zubří se setkali s našimi farníky a prohlédli si také farní kostel sv. Kateřiny.

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...