X

Rekonstrukce hřiště

V roce 2018 došlo k výměně povrchu na farním hřišti.Místo antuky byl položen travní koberec a zároveň jsme upravili okolní terén.Využili jsme vlastní ornici,která byla navezena a vytv

ořila tak 15 cm vrstvu na kterou byl položen travní koberec.Součástí rekonstrukce jsme vybudovali zavlažovací systém,který je napojen na studnu u hřiště ( do té doby nevyužitou ).

18. 6. si připomínáme

Milan

sv. Marina

1. čtení: 2Kor 8,1-9
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mt 5,43-48

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...