X

U Božího hrobu

Schola Malá schola

Na Bílou sobotu jsme s dětmi adorovali u Božího hrobu. Ty menší během adorace vymalovaly srdce, které potom děti položily u hrobu. Díky Martinovi Svákovi za přípravu adorace.

27. 5. si připomínáme

Valdemar

sv. Augustin z Canterbury

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...