X

U Božího hrobu

Schola Malá schola

Na Bílou sobotu jsme s dětmi adorovali u Božího hrobu. Ty menší během adorace vymalovaly srdce, které potom děti položily u hrobu. Díky Martinovi Svákovi za přípravu adorace.

15. 7. si připomínáme

Jindřich

sv. Bonaventura

1. čtení: Ex 1,8-14.22
Žalm: Zl 124
Evangelium: Mt 10,34-11,1

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...