X

U Božího hrobu

Schola Katalaxa Malá schola

Na Bílou sobotu jsme s dětmi adorovali u Božího hrobu. Ty menší během adorace vymalovaly srdce, které potom děti položily u hrobu. Díky Martinovi Svákovi za přípravu adorace.

19. 10. si připomínáme

Michaela

sv. Izák Jogues a druhové

1. čtení: Rim 4,13.16-18
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 12,8-12

Blog pana faráře

Misijní neděle
Slavíme s celou církví misijní neděli. Tímto předmětem se právě zabývá ve Vatikánu i mimořádná synoda o Amazonii. Hledají se mimojiné cesty, jak zajistit křesťanským společenstvím...