X

Události

Ministrantský putovní tábor do Tetína a Českého Krasu

Milí rodiče ministrantů, drazí ministranti, dále v odkazu...

25. 9. si připomínáme

Blog pana faráře

P. Antonín Bělík (1932-2002)
Otesány, obroušeny vybrané ty kameny, jsou na vhodná místa všechny rukou Mistra vloženy, by tvořily v chrámu stěny, ladným slohem skloubeny. (Urbs Jerusalem beata, dle...