X

Právě probíhá, na těchto webových stránkách, přihlašování ke svátosti biřmování. Úvodní setkání se koná ve čtvrtek 1. října 2020 na zuberské faře v 18h. Každý katolík má povinnost tuto svátost přijmout. Biřmování se bude konat na podzim roku 2021. Minimální věk uchazečů je 15 let v den samotného biřmování.

Adorace po mši svaté

Zahájení:
01. 11. 2019
Místo konání:
Farní kostel sv. Kateřiny

Po mši svaté se bude konat krátká adorace

Kontakty

Foto

Pavlína Mitášová
Vedoucí scholy
775 894 378
mitasova-pavlina@seznam.cz