X

Adorace s velkou scholou Katalaxa

Zahájení:
04. 10. 2019
Místo konání:
Farní kostel sv. Kateřiny

Po mší svaté se bude konat adorace, kterou povede velká schola Katalaxa společně s o. Pavlem Hödlem.

Kontakty

Foto

Pavlína Mitášová
Vedoucí scholy
775 894 378
mitasova-pavlina@seznam.cz

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...