X

Adorační den v kapli Sv. Ducha

Zahájení:
25. 05. 2019 12:00
Ukončení:
25. 05. 2019 17:30
Místo konání:
kaple Sv. Ducha na Starém Zubří

Adorační den ve filiální kapli Sv. Ducha na Starém Zubří

  • 12:00   modlitba Anděl Páně, výstav velebné svátosti
  • adorační stráže
  • 17:30   mše svatá, následuje májová pobožnost

 

27. 5. si připomínáme

Valdemar

sv. Augustin z Canterbury

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...