X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou: Ve dnech od čtvrtku 15. do 24. srpna, dále od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (dp. Jiří Polášek 603 805 223) či Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Adorační den v kapli Sv. Ducha

Zahájení:
25. 05. 2019 12:00
Ukončení:
25. 05. 2019 17:30
Místo konání:
kaple Sv. Ducha na Starém Zubří

Adorační den ve filiální kapli Sv. Ducha na Starém Zubří

  • 12:00   modlitba Anděl Páně, výstav velebné svátosti
  • adorační stráže
  • 17:30   mše svatá, následuje májová pobožnost

 

24. 8. si připomínáme

Bartoloměj

Svátek sv. Bartoloměje apoštola

1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...