X

Právě byla zprovozněna nová užitečná funkce na těchto farních webových stránkách: U bohoslužeb, kde není dosud zadán úmysl, si jej můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchého kliknutí a vyplnění prostého dotazníku.

Duchovní obnova pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Zahájení:
29. 02. 2020 09:00
Ukončení:
29. 02. 2020 14:30
Místo konání:
Arcibiskupství olomoucké (Olomouc, Wurmova 9, Andělský sál, druhé patro)

Úvodní promluvu pronese O. arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a mši sv. bude mít Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.
Po společném obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví.

Prosíme o kurzovné v hotovosti ve výši 150,- Kč na úhradu provozních nákladů.

Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. 2. 2020 u Mgr. Romana Nehery, pomocného koordinátora nemocničních kaplanů, mobil: 604 472 307 nebo e-mail: nehera.roman@ado.cz.

18. 2. si připomínáme

Gizela

sv. Simeon

1. čtení: Jak 1,12-18
Žalm: Zl 94
Evangelium: Mk 8,14-21

Blog pana faráře

Babiččina svatá routine
staré paní kulhají ke smrti a těch několik zastavení na známé vyšlapané cestě to je jen smítka na výšivce to je jen skrčený roh povlaku...