X

Právě probíhá, na těchto webových stránkách, přihlašování ke svátosti biřmování. Úvodní setkání se koná ve čtvrtek 1. října 2020 na zuberské faře v 18h. Každý katolík má povinnost tuto svátost přijmout. Biřmování se bude konat na podzim roku 2021. Minimální věk uchazečů je 15 let v den samotného biřmování.

Farní den

Zahájení:
01. 08. 2020 15:00
Místo konání:
Farní zahrada
V sobotu 1.8.2020 v 15 hodin bude tradiční farní den.

 

Všichni jste srdečně zváni!  Zejména pro děti bude letos hodně zábavy: čeká je maňáskové divadlo v podání divadelního spolku Maringotka, který se postará i o další hry a úkoly na pěti soutěžních stanovištích; dále přijde poník, bude postaven skákací hrad a nebude chybět každoroční malování na obličej.
Pro odpolední menu bude přichystán gulášek od mistra kuchaře pana Vynikala, pro děti špekáčky.
Občerstvení zajištěno.
K poslechu bude letos hrát nové  multižánrové uskupení: