X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou: Ve dnech od čtvrtku 15. do 24. srpna, dále od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (dp. Jiří Polášek 603 805 223) či Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Májová mše svatá v Hážovicích

Zahájení:
19. 05. 2019 15:00
Místo konání:
Rožnov p. R. - Hážovice - Končiny

Jako každý rok přijede i letos P. Peter Krenický sloužit májovou mši svatou k hážovské kapličce do Končin.

Při této příležitosti bude uskutečněna sbírka na aktivity Otce Petra, budou prezentovány i jeho projekty, na kterých je vidět pomoc našich darů.

Jako vždy budou přítomní odměněni pravou………… valašskou vaječnicí. A věříme, že bude aji neco od múky.

Za všechny hážovjany zvou Bolkovi a Kulišťákovi

Májová Hážovice

24. 8. si připomínáme

Bartoloměj

Svátek sv. Bartoloměje apoštola

1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...