X

Májová pobožnost

Zahájení:
28.5.2023 14:30
Ukončení:
28.5.2023 20:00
Místo konání:
Zubří, kaple Ducha Svatého, Staré Zubří

Jelikož bude pouť na Ducha Svatého, nabízí se v kapli Ducha Svatého několik poutních modlitebních atrakcí. Doprovodí nás ve všem Zubřanka:

14:30 Modlitba růžence v kapli

14:30 Vychází liturgický průvod z centra Starého Zubří

15:00 Slavnostní mše svatá

16:00 Svatodušní vaječina

18:00 Májová pobožnost

Na tuto pouť jistě bude i speciální pozvání.

V Zubří bude v r. 2023 každý den kromě soboty v 18:00, s tím, že venkovní pobožnosti a vůbec pobožnosti bez mše svaté začínají v 17:30 modlitbou růžence a v 18:00 je samotná májová pobožnost.

Pobožnosti venku se uskuteční i za mírného deště, není třeba se ujišťovat, zda proběhnou, ale svobodně vyhodnotit svou účast.

U většiny pobožností venku je určena skupina, která se postará o průběh pobožnosti. Prosíme ty, kteří se během roku starají o zmíněná místa k modlitbě, aby podle možností zajistili také příjemné prostředí k setkání.

Většinou se schází okolo 30 farníků, ale budeme rádi za každého, kdo přijme pozvání a třeba nás letos může být někde i podstatně víc.

Ve farním kostele a v kapli Ducha svatého na Starém Zubří se uskuteční vždy podle rozpisu, program je zkoordinován podle stanoveného pořadu bohoslužeb, v případě odpadnutí mše svaté, většinou kvůli pohřbu ve farním kostele, platí uskutečnění májové pobožnosti za stejných podmínek jako beze mše svaté.

Kontakty

Foto

Ludmila Mužíková


5. 6. si připomínáme

Blog pana faráře

Slova
Matka je osobou, která nás učí štěbetat. Nejen to, přímo utváří vztah k jazyku. Za každým Seifertem byla matka. Díky své mamince mluvím jako slovácký šohaj:...