X

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Zahájení:
02. 02. 2019 07:45
Ukončení:
02. 02. 2019 08:45
Místo konání:
Farní dvůr a farní kostel

O svátku Uvedení Páně do chrámu se můžete těšit na tradiční průvod se svícemi. Jste zváni prožít tuto starobylou bohoslužbu. „Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.“

17. 6. si připomínáme

Adolf

sv. Řehoř Barbarigo

1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...