X

Pečení misijního koláče

Zahájení:
19. 10. 2019 09:00
Místo konání:
Fara Zubří
Pečení misijního koláče

Zveme Vás (zejména malé šikovné pekařky a kuchtíky) na již tradiční pečení misijního koláče v sobotu 19. října v 9:00 na faru v Zubří.

Hned druhý den v neděli 20. října se pak budou připravené dobroty za malý peněžní obnos prodávat po ranní mši svaté před kostelem a veškeré vybrané peníze poputují na dobrou věc!

17. 10. si připomínáme

Hedvika

sv. Ignác Antiochijský

1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54

Blog pana faráře

Kdo jsou to andělé?
Je zvláštní, jako málo se křesťanská víra zabývá anděly. Starý i Nový zákon, spisy církevních Otců, výnosy papežů a sněmů více mlčí, než mluví. Andělé...