X

Právě probíhá, na těchto webových stránkách, přihlašování ke svátosti biřmování. Úvodní setkání se koná ve čtvrtek 1. října 2020 na zuberské faře v 18h. Každý katolík má povinnost tuto svátost přijmout. Biřmování se bude konat na podzim roku 2021. Minimální věk uchazečů je 15 let v den samotného biřmování.

Seminář Manželům nablízku v Brně

Zahájení:
30. 11. 2019 09:00
Ukončení:
30. 11. 2019 14:30
Místo konání:
Hotel Continental Brno

9:00 – 9:45 registrace
9.45 – 10.00 Seznámení s iniciativou Manželům nablízku PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu
10.00 – 10.30 Liturgie jako faktor sociální integrace a adaptace Doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D., vedoucí Katedry liturgické teologie CMTF Olomouc
10:30 – 11:00 O potřebě naslouchání a sdílení jako projevu zdravého křesťanství ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, ThD., farnost Praha – Bubeneč
11:00 – 11:20 Červené kontrolky manželství – videopřednáška Dr. Rino Ventiglia, chirurg, specialista na neurologii, prezident a profesor transakční analytické psychoterapie Centrum Logos, (Itálie); Dr. Rita Ventriglia – chirurg, specialista na gynekologii, sexuologii a párový expert; společní autoři knihy Červené kontrolky
11:20 – 11:45 Rino a Rita Ventriglia – skypehovor s možností dotazů účastníků
11:45 – 12:30 obědová přestávka
12:30 – 13:00 Manželia v ťažkostiach – představení projektu manželé Imriškovi a Kondelovi, Dom Prijatia Rodinkovo (Slovensko)
13:00 – 14:30 Signály manželské krize
Panelová diskuse s manželskými páry pracujícími s manželi
Překlad z italštiny zajištěn.
Seminář je podpořen nadací Renovabis.