X

Právě probíhá, na těchto webových stránkách, přihlašování ke svátosti biřmování. Úvodní setkání se koná ve čtvrtek 1. října 2020 na zuberské faře v 18h. Každý katolík má povinnost tuto svátost přijmout. Biřmování se bude konat na podzim roku 2021. Minimální věk uchazečů je 15 let v den samotného biřmování.

Zkouška chrámového sboru V KOSTELE

Zahájení:
17. 12. 2019 18:15
Místo konání:
farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Kontakty

Marie Křenková

Marie Křenková
Vedoucí sboru
732 165 983
marikrenkova@seznam.cz