X

Změna času!

Zahájení:
31. 03. 2019 00:00
Ukončení:
31. 03. 2019 23:00
Místo konání:

Mění se středoevropský čas na letní (ze 2 na 3h ráno).

17. 6. si připomínáme

Adolf

sv. Řehoř Barbarigo

1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...