X

Rozpis bohoslužeb

pondělí - 22. 04. 2019
07:45
09:30
středa - 24. 04. 2019
17:30
čtvrtek - 25. 04. 2019
17:30
17:00
pátek - 26. 04. 2019
17:30
sobota - 27. 04. 2019
07:45
10:30
neděle - 28. 04. 2019
07:45
09:30
11:00

Důležité kontakty

P. Pavel Hödl, SL.L.

+420 731 626 519

fazubri@ado.cz

Pastýřský list českých a moravských biskupů k 3. neděli postní - 24. března 2019

23. 03. 2019

Drazí bratři a sestry,
zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z nás Bůh utkal s láskou v lůně matky, aby
nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah,
jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den
Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.
Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Někdy však
tento Boží dar přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy
zraněno.
Na srdci nám ale leží i bolesti rodin, kterým se dítě počít nedaří a důvěřivě hledají
pomoc v technikách umělého oplození. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou
stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.
Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před narozením či po něm, vědí, že toto je
jedna z největších bolestí, kterou si nesou ve svých srdcích celý život. Církev ve svém
bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžiku štěstí z příslibu nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují a pamatuje i na ty, kdo o své
dítě přišli.
Chceme upřímně poděkovat všem. Vám, kteří se denně modlíte za nenarozené v rámci Modliteb za nejmenší. Vám, kteří necháváte ve svých farnostech sloužit mše svaté,
takže není den v naší zemi, kdy bychom Boha neprosili za nenarozené. Vám, kteří finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Vám zdravotníkům – lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám,
kteří jste umělci, právníci, novináři nebo politici a hájíte kulturu života. Vám, kteří se
veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu.
Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáz než
nejlepší projevy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě
a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež pro její otevřenost
k velkorysé a čisté lásce a ochotě o ní svědčit.
Za Vás všechny a za svědectví Vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem
Vám žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové

duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
6
8
9
15
16
18
21
22
23
24
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Blog pana Faráře

Postní cyklus - Obřad svátosti smíření III.
Úplný průběh veřejného pokání v římském prostředí je popsán v Gelasiově sakramentáři. Kromě řádného obřadu pro smíření více kajícníků zde najdeme pokyny, jak postupovat při smíření jednoho...