X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Duchovní obnova pro MM

 

„Duchovní boj pod Boží ochranou“

„Silní budete jen ve spojení s Kristem – pak bude jeho veliká moc i ve vás“ (Ef 6,10). Duchovní boj je boj o místo pro Boha v mém životě a boj o mou křesťanskou identitu, boj o čisté srdce, o pokoj v něm, o naplnění Božího záměru s mým životem. Jeho součástí je i boj proti úkladům zlých duchů, kteří se nás snaží v tomto úsilí zastavit. Často pozapomeneme, že vedeme svůj životní boj ne proti lidem, ale proti nepřátelům v duchovním světě. Je opomíjenou realitou, že prostor lidského ducha je v centru pozornosti zlého. Ten chce zničit člověka, kterého bytostně nenávidí. Ví, že má málo času, proto se jeho útoky zintenzivňují. Čím blíže jsme Pánu, tím je jeho útok silnější. Přestože boj se zlem není centrem celého duchovního boje, je důležité věnovat pozornost modlitbě za Boží ochranu. My máme jeden život, a tedy jednu šanci. Každou z nás Pán vyzývá: „Staň se svatou!“ Je dobré a nutné se v tomto boji zaměřit především na Boha a dozrávat k svatosti, před kterou zlý utíká. Pak můžeme s čistým srdcem a v důvěře vyprošovat tolik potřebnou ochranu pro sebe i pro naše děti.

KDY: 29. –  31. března 2019

KDE: Biskupské gymnázium Brno.

Přednášející: Dr. Mary Shaw

CENA:

  • Cena pro ubytované vč. jídla (snídaně, oběd a večeře sobota, snídaně a oběd neděle):1300 Kč
  • Cena pro neubytované účastníky vč. jídla (oběd a večeře sobota + oběd neděle): 700 Kč

 

UBYTOVÁNÍ:

  • Církevní domov mládeže, Grohova 14/16
  • Církevní domov mládeže Petrinum, Veveří 462/15

 

Přihlašování:

Pozvání na DO je pouze pro maminky z našeho hnutí. Pokud by však zbyla volná místa, rádi nabídneme dalším zájemkyním. Spíše však upozorňujeme na to, abyste se přihlásily včas. A to nejpozději do 10. 3. 2019.

Podmínkou je účast na celé duchovní obnově!!

Podrobnější program zašleme všem přihlášeným.

Elektronická přihláška je k dispozici zde.

 

Od
29.3.2019 – 16:00
Do
31.3.2019 – 14:00
Místo
Brno

26. 8. si připomínáme

Luděk

ct. Martin Středa

1. čtení: 1Sol 1,1-5.8b-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mt 23,13-22

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...